الزام درج مشخصات کیتهای مصرفی جهت آزمایشات تشخیصی هپاتیت و اچ آی وی
جهت دریافت متن نامه، اینجا و جهت دریافت پیوستها و فهرست کیتهای مجاز اینجا کلیک نمایید.
بيشتر