اطلاعیه

اعطای وام ده میلیون ریالی به کادر پرستاری

پس از برگزاری آئین روز پرستار، با پیگیری محمد مرادی، مدیر پرستاری دانشگاه و همکاری امیر اکبری نیا، رئیس موسسه قرض الحسنه سخاوت(شعبه قزوین)، تعدای وام به پرستاران، از طریق قرعه کشی تعلق می گیرد.

قرعه کشی مذکور در فروردین 1393 انجام شد و تعداد 90 فقره وام ده میلیون ریالی( بدون سپرده و خارج از نوبت)، به کادر پرستاری شاغل در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی که عضو موسسه سخاوت می باشند؛ تعلق گرفت. اطلاع رسانی به برندگان، توسط موسسه مذکور و از طریق محل خدمت برندگان، انجام می شود.                                          

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر