اطلاعیه
اطلاعیه شرکت بیمه آتیه سازان حافظ

"با توجه به اعلام شرکت بیمه موارد ذیل اعلام می گردد:

  1. به پیوست خلاصه مدارک مورد نیاز برای ارائه اسناد هزینه به نمایندگی ها ارسال می گردد. برای اطلاع از نوع و سقف تعهدات طرحها به متن قرارداد در صفحه  (پورتال )   معاونت توسعه مراجعه نمایید.مهلت تحویل مدارک 6 ماه و در پایان قرارداد 2ماه(پایان اسفند97) می باشد.
  2. شماره و آدرس نمایندگی های بیمه آتیه سازان در سطح استان پیوست شده است و بهتر است ، همکاران شاغل در شهر قزوین ، یا به نمایندگی خیابان نادری شمالی و یا به نماینده مستقر در ستاد دانشگاه مراجعه نمایند.
  3. کارتهای شناسایی بیمه که در واحدها توزیع می شود برای مراجعه به نمایندگی ها برای تحویل مدارک و همچنین بیمارستانها و مراکز درمانی کشور در ساعات غیراداری و ایام تعطیل است.
  4. در سطح استان قزوین ، بیمارستانهای خصوصی به صورت آنلاین (دریافت کد ملی) برای بستری پذیرش می کنند و نیازی به معرفی نامه نیست. برای آگاهی از بیمارستانهای طرف قرارداد درسطح کشور به سایت شرکت آتیه سازان    atiyehsazan.ir    مراجعه نمایید."
 
امتیاز دهی