اطلاعیه
ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
زمان برگزاری 9 الی 10 مهر 1398
محل برگزاری: سالن بین المللی همایش های رازی
دریافت فایل اطلاعات کنگره
دریافت پوستر کنگره
 
امتیاز دهی