اطلاعیه

سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
 
امتیاز دهی