آرشیو اخبار معاونت
یک دستگاه سونوگرافی داپلر رنگی تحویل مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی قزوین شد
برگزاری سمینار آموزشی اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی در قزوین
یک دستگاه ماشین بیهوشی تحویل مرکز آموزشی – درمانی قدس قزوین شد
یک دستگاه آفرزیس +MCSتحویل مرکز آموزشی – درمانی بوعلی سینا قزوین شد
طرح پوشش بیمه ای مراقبت پرستاری در منزل به تصویب رسید
انتصاب دکتر میرزازاده به عنوان فوکال پوینت تام الاختیار نظام ارجاع الکترونیکی در حوزه درمان استان قزوین
مراکز آموزشی درمانی قزوین در مسیر توسعه
سفره یکروزه و پربار معاون درمان وزارت بهداشت و درمان از مراکز آموزشی درمانی قزوین
راه حل اصلی مبارزه با اعتیاد پیشگیری است.
هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و شورای اسلامی آبیک برای بهبود خدمات سلامت این شهر
کلیه مراکز دولتی و خصوصی سوءمصرف مواد و کاهش آسیب مکلف به عقد قرارداد با بیمه سلامت هستند.
یک مرکز غیر مجاز خدمات پوست و زیبایی در قزوین پلمپ شد.
بسیاری از بیماری های مادران با زایمان سزارین ارتباط دارند
آغاز تهیه بسته راهنمای جامع کاربردی تداخلات دارو غذا در سطح بیمارستان‌های قزوین
معرفی یک واحد کاردرمانی غیر مجاز در قزوین به مراجع قضایی
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی قزوین ابقا شد
برگزاری نخستین نشست نیروهای فنی تغذیه شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه سال 1397
63 مورد اهدای عضو در استان قزوین طی 10سال اخیر
فرآیند اهدای عضو به بیماران نیازمند اهدا
اعضای پیکر یک مرد 56 ساله قزوینی اهدا شد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...