آرشیو اخبار معاونت
با مساعدت خیرین استان قزوین سه دستگاه دیالیز برای مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا خریداری شد
بازدید وزارتی از مراکز درمانی غیردانشگاهی و جراحی محدود استان قزوین
هتلینگ مناسب بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان در افزایش رضایتمندی بیماران تأثیر گذار خواهد بود
نوضیحات معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص مرگ مردی 38 ساله پس از تزریق دارو
اهدای زندگی از یک پسر 12 ساله
اخذ امتیاز کامل دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تمرین کشوری انتقال امن و ایمن نمونه های بالینی
اعزام پیکر یک مرد 40 ساله از قزوین برای اهدای عضو به بیماران نیازمند پیوند
برگزاری دوره آموزشی یک روزه آشنایی با ارزیابی تغذیه ای کودکان
ساخت بیمارستان 700 تختخوابی قزوین سرعت می گیرد
کار روی مولفه های موثر بر سلامت به عنوان یک الگوی جهانی به نام قزوین معرفی شده است
اجرای طرح ارجاع الکترونیک بیماران شهرستان تاکستان به صورت پایلوت
پنجمین اهدای عضو قزوین در اثر خونریزی مغزی خانمی 29 ساله
تجهیزات پزشکی مرکز درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی قزوین خریداری و تحویل داده شد
مرکز آموزشی درمانی ولایت مجهز به دستگاه استریلایزرپلاسما شده است
در سال 97 بیش از یکصد و سیزده میلیارد ریال تجهیزات پزشکی برای مراکز آموزشی درمانی قزوین خریداری شده است.
سه بیمارستان استان قزوین حائز دریافت لوح استانی در جشنواره تجارب موفق بیمارستانی شدند.
حضور دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جشنواره تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف
تعطیلی و پلمپ یک واحد دندانپزشکی غیر مجاز در قزوین
برگزاری مانور انتقال ایمن نمونه های عفونی
بیمارستان ها در شرف مانور انتقال ایمن نمونه های عفونی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...