آرشیو اخبار معاونت
حمله سگ، کودک سه ساله را راهی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین کرد
حسنعلی فرزامی، مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین  از درمان کودک سه ساله ای خبر داد که در روستایی در اطرف قزوین، هنگام بازی مورد حمله سگ واقع شده بود.
فرزامی درباره این مصدوم گفت: این کودک توسط سگ از ناحیه گردن، دست و سینه و کمر دچار گاز گرفتگی شده بود و به محض پذیرش در مرکز، توسط دکتر محمد رضایی، پزشک طب اورژانس و پرستاران اورژانس تحت درمان قرار گرفت و سپس شستشوی 30 دقیقه ای بر روی عضوهای آسیب دیده انجام گرفت. همچنین با هماهنگی با مرکز بهداشت قزوین، برای او آمپول هاری تزریق شد.
مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین  با اشاره به اینکه علاوه بر کودک، عمه بیمار که بانویی 46 ساله بود از ناحیه ران دچار گاز گرفتگی توسط سگ شده بود، گفت: ایشان هم بعد از شستشو و تزریق واکسن هاری در بخش بستری شد تا کارهای تکمیلی درمان بر روی بیمار انجام گیرد. عمه بیمار هنگام اقدام برای نجات کودک، آسیب دیده بود.
 
امتیاز دهی