آرشیو اخبار معاونت
6
خطاهای دارویی در بیمارستان ها، قابل پیشگیری است
در سمیناری که با موضوع «سلامت و ایمنی جامعه و بیماران و خطاهای دارویی» در مرکز آموزشی - درمانی ولایت قزوین برگزار شد، دکتر نرگس ربانی، کارشناس آموزش و تحقیقات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین تأکید کرد که خطاهای دارویی، قابل پیشگیری است.
ایشان گفت: امروزه رو به افزایش بودن خطاهای دارویی، بویژه در بیماران بستری در بیمارستان ها،  نکته مهم آن است که این خطاها قابل پیشگیری بوده و کادر درمانی با رعایت اصول صحیح دارودهی و با به کار بردن دقت در انجام امور می توانند در کاهش این خطاها نقش به سزایی ایفا کنند. 
کارشناس آموزش و تحقیقات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد که در واقع تلاش ما بر این است که زمانی که خطا رخ میدهد، تا حد امکان از رسیدن آن به بیمار جلوگیری شده یا از شدت آسیب ایجاد شده توسط آن برای بیمار کاسته شود.
بنا به گفته دکتر ربانی، نقطه طلایی در درمان بیماران، رسیدن به درمان دارویی با بالاترین اثربخشی و در عین حال کمترین عوارض جانبی است.
 
امتیاز دهی