آرشیو اخبار معاونت
ج
غربالگری سرطان پستان، نقش مهمی در کاهش مرگ زودرس زنان دارد
سرطان پستان یک بحران سلامت اجتماعی برای زنان سرتاسر جهان محسوب می شود، در بسیاری از کشورها، سرطان پستان شایع ترین سرطان و عات مرگ ناشی از سرطان در بین خانم ها می باشد. دکتر زهرا فراهانی نیک، جراح عمومی، استادیار گروه جراحی دانشکده پزشکی گفت: غربالگری سرطان پستان نقش مهمی در کاهش مرگ زودرس در زنان بازی کرده است و مدارک علمی مبین لزوم اجرای این برنامه می باشد.
 
سرطان پستان، سردسته عوامل مرگ و میر زنان
دکتر زهرا فراهانی بیان داشت: هر چند میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان به دلیل تشخیص و پیشرفت درمانی کاهش یافته است، ولی هنوز سرطان پستان سر دسته عوامل مرگ و میر زنان می باشد. ایشان افزود: ریسک فاکتورهای متعددی در ارتباط با سرطان پستان شناسایی شده که اکثر ان ها اثر نسبتاٌ کمی در افزایش ریسک دارند و قابلا اصلاح نیستند.
غرباگری سرطان پستان به عوامل  مختلف بستگی دارد
استادیار گروه جراحی گفت: غربالگری سرطان پستان به سن و فاکتورهایی مانند سابقه بیمار خانوادگی دارد و شامل اطلاع رسانی سرطان ( آشنایی بیمار با پستان خود در معایته ماهیانه خود)، معاینه توسط پزشک، ارزیابی ریسک، مامو گرافی و در بعضی بیماران MRI می باشد. ایشان یادآور شدند که امروز از سونوگرافی جهت غربالگری استفاده نمی شود.
 
اولین نکته در غربالگری
جراح عمومی در مرکز آموزشی –درمانی شهید رجایی قزوین، اولین نکته در غربالگری را گرفتن تاریخچه کامل درمانی و معاینه پستان دانست و افزود: به همین دلیل پستان و غدد لنفاوی بیماران در حالت خوابیده و ایستاده معاینه می شوند. غدد لنفاوی شامل لنفاوی ناحیه اگزیلاری( زیر بغل) سوپراکلاویکولر (بالای ترقوه) و اینترنال مامری ( کنار جناق سینه) می باشد.
دکتر فراهانی کسانی که در ریسک بالای سرطان پستان قرار دارند را در 6 گروه بیان داشت:
گروه اول، خانم هایی که سابقه سرطان پستان دارند.
گروه دوم خانم هایی با سن 35 سال که ریسک 5 ساله سرطان مهاجم پستان مواجه هستند.
گروه سوم: خانم های که احتمال به سرطان پستان در آن ها بیش از 20 درصد باشد. (بر اساس سابقه خانوادگی)
گروه چهارم: خانم هایی که قبلا تحت رادیوتراپی بالاتنه قرار گرفته اند.
گروه پنجم: خانم هایی که دچار LCIS ( بیماری پیش زمینه سرطان پستان) بودند.
گروه ششم: خانم هایی که زمینه ژنیتکی مثبت سرطان تخمدان و پستان ارثی دارند.
استادیار گروه جراحی، ریسک فاکتورهای سرطان پستان را در 11 مورد بیان داشت:
 1. سن بالا
 2. سابقه فامیلی سرطان پستان
 3. سابقه ضایعات پیش بدخیم
 4. منارک زودرس- نولی پاریته ( باردار نشدن)- اولین زایمان در سن بالا
 5. در معرض اشعه یونیزان قرار رگفتن
 6. استفاده از OCP ( قرص جلوگیری کننده باردای): تحقیقات نشان داده است، خانم هایی که OCP مصرف می کنند، ریسک سرطان پستان در تعدادی از این ها افزایش می باید، ولی وقتی OCP قطع می شود، میزان ریسک ابتلا به شرایط عدم مصرف OCP، باز می گردد. ( خانم هایی که بیش از 10 سال از قطع OCP آن ها گذشته افزایش ریسک ندارند.)
 7. استفاده از DMPA ( آمپول جلوگیری کننده از بارداری)
 8. هورمون تراپی بعد از منوپوز
 9. استفاده از الکل
 10. چاقی بعد منوپوز
 11. علاوه بر هورمونتیروئید، فاکتورهای دیگری با سرطان پستان مرتبط است. پرولاکتین سرم بعد یائسگی باعث افزایش ریسک نسبی می شود در حقیقت با سرطان پستان قبل یائسگس ارتباط دارد.
دکتر فراهانی چند نکته در پایان اشاره داشتند که نیمی از خانم هایی که ریسک ارثی سرطان دارند؛ آن را از طرف پدر به ارث می برند. سرطان تخمدان یک ریسک فاکتور مهم ارثی می باشد. سن شروع سرطان مهم تر از تعداد خانم های مبتلا به بیماری در فامیل می باشد.
 
امتیاز دهی