آرشیو اخبار معاونت
بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مرکز آموزشی - درمانی کوثر دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز 11 شهریور 1396 به صورت سرزده در مرکز آموزشی - درمانی کوثر قزوین حضور یافت و از ارایه خدمات در  بخش های جراحی و بعد از زایمان بازدید کرد.
متولی سلامت استان قزوین در این بازدید با مددجویان گفت و گو کرد و از نحوه ارایه خدمات به آنان، سوال هایی پرسید.
دکتر مهرام همچنین از کادر پزشکی و پرستاری مرکز تقدیر و تشکر کرد. مسؤولان مرکز نیز در این بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین را همراهی  می کردند.
 
 
امتیاز دهی