آرشیو اخبار معاونت
3
با متخلفان انجام سقط های غیرمجاز، برخورد قانونی می شود
دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از شناسایی و پلمپ یک مطب مامایی در شهرستان البرز خبر داد. در این مطب، سقط جنین انجام می شد.
دکتر مدبر گفت: کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه به محض اطلاع از وجود چنین مراکزی که اقدامات غیرقانونی در امر پزشکی دارند، محل را شناسایی و در صورت محرز شدن تخلف، مراکز موردنظر را به مراجع قانونی معرفی می‌کنند.
رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین عنوان کرد: سقط جنین تنها در شرایط خاص و بیماری های مادر و جنین با تشخیص پزشک و تایید پزشکی قانونی، مجاز است.
وی هشدار داد که مصرف داروها و استفاده از عواملی که توسط افراد ناآگاه و یا سودجو و بدون داشتن شرایط فوق، منجر به سقط جنین شود به شدت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
به گفته این مقام مسؤول، سقط هایی که جنبه پیشگیرانه از بحران های بعدی دارد، پس از تایید پزشکی قانونی و صرفاً در بیمارستان های دولتی تخصصی زنان و مورد تایید مراجع قضایی، تحت شرایط استاندارد پزشکی، قابل اجراست.
دکتر مدبر اذعان کرد: هرگونه مداخله در امر بارداری، بدون گرفتن مجوزهای قانونی و در مکان های غیرمجاز که منجر به سقط شود، تخلف بوده و جرم محسوب می شود و حتی اگر مورد شکایت پدر و مادر جنین نیز قرار نگیرد، از سوی اداره نظارت بر درمان دانشگاه پیگیری خواهد شد.
 
امتیاز دهی