آرشیو اخبار معاونت
w
پاسخگویی به 371 درخواست و شکایت مردمی در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سخنانش را در نشست مهر ماه 1396 در نشست سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی حوزه درمان دانشگاه بیان کرد
دکتر مسعود رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از پاسخگویی به 371 درخواست و شکایت مردمی در حوزه درمان این دانشگاه، در سال 1395 خبر داد.
به گفته رییس کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، طبق آمار جمع آوری شده از واحدهای مختلف معاونت درمان در سال گذشته، تعداد 371 درخواست و شکایت مردمی در این ستاد رسیدگی و پاسخگویی شده است.
 
متوسط پاسخگویی به شکایات، کمتر از 6 روز
دکتر رضایی عنوان کرد: به طور متوسط هر یک از شکایات در کمتر از 6 روز پاسخگویی می شوند که این عدد کمتر از میانگین در نظر گرفته شده برای زمان مورد نیاز برای پاسخگویی به شکایت است.
ایشان با اشاره به فرآیندهای اصلاح شده این حوزه در زمینه صیانت از حقوق مراجعین و کاهش اتلاف هزینه و وقت خدمت گیرندگان، گفت: با برنامه های وزارت بهداشت در زمینه الکترونیکی کردن برخی فرآیندها، مانند: صدور مجوزهای مؤسسات پزشکی، توزیع نیروهای متعهد خدمت و برنامه توزیع داروهای آگونیست در مراکز ترک سوء مصرف مواد، تا حد زیادی فرآیندها شفاف سازی شده و امکان پایش و رصد کل مسیر وجود دارد.
 
لزوم آموزش افراد و پایش مستمر فرآیندهای کاری
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سخنانش را در نشست مهر ماه 1396 در نشست سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی حوزه درمان دانشگاه بیان کرد و در ادمه، دکتر سید مجتبی سید صادقی، رییس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ضمن تأکید بر اهمیت آموزش و ارزیابی فرآیندهای کاری در شناسایی گلوگاه های تخلفات اداری، اظهار کرد: با توجه به تغییر برخی فرآیندها، راه های تخلفات اداری و کاری نیز در حال تغییر است.
ایشان،، افزایش آموزش های کارکنان و خدمت گیرندگان را از نکات مهم در صیانت از حقوق شهروندی دانست و گفت: با نظارت بر نحوه ارائه خدمات بهداشتی – درمانی، می توان مسیر تشویق و تذکر خدمت دهنگان را نیز روشن کرد.
 
اهمیت اعتبار بخشی بیمارستان ها
دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نیز به اهمیت اعتبار بخشی بیمارستان ها به عنوان یکی از گلوگاه های ارتشا در گرفتن امتیاز بالاتر اشاره کرد و عنوان کرد: با سیاست های وزارت بهداشت در اعزام مسؤولان اعتباربخشی دانشگاه های مختلف به استان های دیگر، این مورد تا حد زیادی، قابل پیشگیری و پایش است.
 
نقش مهم واحدهای ستادی
طاهر مشایخ، رییس حراست دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم ضمن اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی، مدیریتی و نظارتی در شناسایی گلوگاه های خطا و ارتشا در دانشگاه، گفت: با توجه به ماهیت حوزه های ستادی، مانند حوزه درمان، آن ها می توانند در نظارت و سیاستگذاری های واحدهای تحت پوشش، با احصا گلوگاه های و طرح در سایر کمیته های تخصصی دانشگاه، نقش مهمی در رصد گلوگاه های شناسایی شده داشته باشند.
 
شکایت محور بودن گلوگاه های شناسایی شده
در پایان نیز مهندس محمدعلی علویری، دبیر شورای فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: بیشتر گلوگاه های شناسایی شده، شکایت محور بوده و حوزه های مختلف دانشگاه با نظارت عمیق تر فرآیندها می توانند به شناسایی مسیرهایی که مورد شکایت قرار نگرفته اند، دست یابند.
 
امتیاز دهی