آرشیو اخبار معاونت
t
برگزاری دوره آموزشی یک روزه آشنایی با ارزیابی تغذیه ای کودکان

اولین دوره آموزشی یک روزه آشنایی با ارزیابی تغذیه ای کودکان، در روز پنجشنبه بیست و دوم شهریور 1397، با شرکت کارشناسان تغذیه شاغل در بیمارستانها، در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس برگزار شد.

 

ندا دهناد کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام این خبر گفت: براساس استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران، ارزیابی تخصصی و تنظیم رژیم غذایی برای اطفال با اولویت کودکان دارای سوء تغذیه، سرطان، سوختگی، بیماریهای کلیوی، سلیاک و بیماریهای مادرزادی و متابولیک توسط کارشناس تغذیه در بخش اطفال از الزامات می باشد. لذا این دوره آموزشی که میزبانی آن را مرکز آموزشی درمانی قدس عهده دار بود، با هماهنگی حوزه درمان در روز پنجشنبه بیست و دوم شهریور 1397 برگزار شد.

به گفته دهناد با توجه به ضرورت آشنایی کارشناسان تغذیه شاغل در بیمارستانها با نحوه انجام ارزیابی تغذیه ای و رژیم درمانی در کودکان دارای بیماریهای متابولیک مباحث مطرح شده در این دوره شامل اهداف اولیه ارزیابی نوزادان و کودکان، اهمیت غربالگری روتین تغذیه‌ای نوزادان و کودکان، مدیریت درمان تغذیه ای نوزادان و اطفال بدحال بستری بود که به ترتیب توسط متخصصین اطفال ؛دکتر خاطره خامنه‌پور، دکتر سارا الهی و دکتر فرخنده بابایی ارائه شد.

گفتنی است مباحثی از قبیل پیشگیری و درمان هیپوگلیسمی، عدم تعادل مایعات و الکترولیتها و درمان عفونتها در نوزادان و اطفال با ارائه دکتر مهدی پروانه فوق تخصص نوزادان تدریس گردید و اهداف حمایت تغذیه ای در نوزادان و کودکان و مانیتورینگ آن با سخنرانی ندا دهناد کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان ارائه شد.  موضوع «رژیم درمانی در بیماران متابولیک» نیز از مباحث کاربردی تدریس شده در این کارگاه بود که توسط معصومه شکار سرایی کارشناس تغذیه دوره دیده وزارتی و شاغل در مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس ارائه شد و مورد توجه ویژه کارشناسان تغذیه شرکت کننده قرار گرفت.


 

 
امتیاز دهی