آرشیو اخبار معاونت
اخذ امتیاز کامل دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تمرین کشوری انتقال امن و ایمن نمونه های بالینی

پیرو برگزاری تمرین کشوری انتقال امن و ایمن نمونه های بالینی که توسط آزمایشگاه مرجع سلامت و مرکز مدیریت بیماریهای واگیر در شهریور ماه جاری برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی قزوین امتیاز کامل را در این مهارت آزمایی کسب نمود.

میرشمس الدین حسینی مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت و امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در همین خصوص گفت: این مهارت آزمایی با همکاری دو حوزه درمان و بهداشت و به منظور آمادگی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برای مراسم اربعین حسینی که خیل عظیم جمعیت وجود داشته و احتمال انتقال بیماریهای عفونی بیشتر می شود انجام شد که بحمداله با دقت نظر همکاران دوحوزه مذکور، دانشگاه قزوین امتیاز کاملی از این تمرین کسب نمود.

مدیر امور آزمایشگاهها در ادامه توضیح داد با توجه به نزدیک شدن به فصل شیوع بیماریهای تنفسی از جمله آنفلوانزا، تمرین دیگری نیز در دانشگاههای قطب منطقه ای آنفلوانزا و دانشگاههای اقماری آنها برگزار شد. که این تمرین نیز به منظور افزایش هماهنگی دانشگاههای قطب و دانشگاههای اقماری در نمونه گیری و ارسال امن و ایمن نمونه های بیماران مشکوک به بیماری حاد تنفسی در کوتاه ترین زمان ممکن بود.

گفتنی است با توجه به اینکه دانشگاه قزوین به عنوان قطب منطقه ای آنفلوآنزا است برنامه ریزی و اجرای این برنامه را برای مراکز درمانی قزوین و گیلان برعهده داشت. و دو بیمارستان کودکان قدس و امیرالمومنین از دانشگاه قزوین و دو بیمارستان 17 شهریور رشت و بیمارستان شهید نورانی تالش از دانشگاه گیلان در این تمرین شرکت کردند و نمونه های تهیه شده از بیماران فرضی برای آزمایشگاه مرجع دانشگاه قزوین جهت بررسی و امتیاز دهی ارسال شد.

 
امتیاز دهی