آرشیو اخبار معاونت
اهدای زندگی از یک پسر 12 ساله

کلیه های پسری 12 ساله که به مرگ مغزی دچار شده بود به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد. این ناجی نوجوان در اثر تصادف جانش را از دست داده بود.

دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در همین خصوص گفت: متوفا در روز 29 شهریور 1397 در یک سانحه تصادف دچار ضربه مغزی در مرکز آموزشی - درمانی شهیدرجایی بستری شد.

رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ادامه افزود با وجود عمل جراحی و اقدامات درمانی که برای نجات جان این نوجوان صورت گرفت متاسفانه تقدیر مرگ مغزی را رقم زد و 10 روز بعد، یعنی 8 مهرماه مرگ مغزی وی، توسط پزشکان اعضای تیم پیوند معاونت درمان تایید شد.

به گفته دکتر مدبر، با تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده بزرگوار این نوجوان برای اهدای اعضا پیکر فرزندشان، در ساعت 24 همان روز یعنی 8 مهر برای انجام اقدامات اهدای عضو، به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران اعزام و کلیه هایش به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.

گفتنی است این مورد هفتمین مرگ مغزی رخ داده در سال 97 بوده که به پیوند عضو منتهی شده است.

 
امتیاز دهی