آرشیو اخبار معاونت
واحد های برتر در ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعلام شدند

محمدحسین شیرعلی، مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: با توجه به اتمام فرآیند بررسی ارزیابی عملکرد سال 1396 واحدهای تابعه دانشگاه توسط تیم ارزیاب، معاونت غذا و دارو با کسب 842.5  امتیاز، رتبه اول، معاونت درمان با کسب 819.5  امتیاز، رتبه دوم و مرکز آموزشی - درمانی بوعلی‌سینا  با کسب 807.5 امتیاز، رتبه سوم  را در بین واحدهای تابعه دانشگاه کسب کردند.

شیرعلی گفت:  در واحدهای هم سطح، معاونت غذا و دارو رتبه اول معاونت‌ها، شبکه بهداشت - درمان شهرستان آبیک، رتبه اول شبکه بهداشت - درمان شهرستان‌ها، دانشکده بهداشت، رتبه اول دانشکده‌ها و مرکز آموزشی - درمانی بوعلی‌سینا  رتبه اول مراکز آموزشی - درمانی را از آن خود کردند.

به گفته این مقام مسؤول، امتیاز شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد 1000 است. اصلاح ساختارسازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقاء سلامت اداری، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی، استقرار نظام مدیریت عملکرد از شاخص های مورد بررسی بودند.

 
امتیاز دهی