آرشیو اخبار معاونت
2
برگزاری اولین کارگاه بهبود کیفیت مراقبت در زمینه سلامت نوزادان بستری

کارگاه بهبود کیفیت و پیامدها مبتنی بر شواهد و بر اساس ده گام EPIQ، در راستای بهبود مراقبت از سلامت نوزادان بستری، در مرکز آموزشی درمانی قدس برگزار شد.

دکتر زهرا رجبی مدیر امور بیماری‏ها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در همین خصوص توضیح داد: به دلیل اهمیت حفظ و ارتقاء سلامت نوزادان و بهبود فرآیندهای کاری مرتبط با مراقبت آنها، این کارگاه با هدف آموزش روشهای علمی ایجاد تغییر و بهبود کیفیت خدمات درمانی و برای اولین بار در دانشگاه قزوین برگزار شد.

دکتر رجبی در خصوص EPIQ اینگونه توضیح داد: EPIQ روش علمی ایجاد تغییر و بهبود کیفیت بر اساس قابل دسترس بودن آن و محدودیت های موجود به روش علمی است، که در این برنامه ده گام اصلی، اعم از شناسایی و علل بروز مشکلات، الویت بندی مشکلات، رسم فرآیندهای کاری و تعیین شاخص ها و اهداف، استفاده از مشارکت همکاران و ایجاد تغییر و تبادل اطلاعات به صورت علمی و تئوری آموزش داده شد، تا از این طریق علاوه بر شناسایی مشکلات پیش رو، در نیل به اهداف سازمانی نیز امکانات بیشتری مهیا شود.

دکتر رجبی در ادامه تصریح کرد: با عملیاتی نمودن اصول این برنامه و مداخلات استاندارد مورد نیاز، امید است دستیابی به ارتقاء سطح سلامت نوزادان و کاهش مرگ و میر آنها به حداقل برسد.

گفتنی است این کارگاه در روز نهم دی ماه 1397 با حضور دکتر محمد حیدرزاده فوق تخصص نوزادان و رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت متبوع و دکتر مجذوبه طاهری از اداره سلامت نوزادان، دکتر پروانه متخصص اطفال مرکز قدس، به عنوان مدرس و مشارکت سرپرستاران بخش نوزادان بیمارستان ها و NICU مراکز قدس وکوثر برگزار شد و آموزشهای عملی و تئوری طی بازدید از بخشهای نوزادان مرکز قدس توسط اساتید صورت گرفت.

 
امتیاز دهی