آرشیو اخبار معاونت
خرید یک دستگاه اکو کاردیوگرافی برای مرکز آموزشی درمانی ولایت

یک دستگاه اکو کاردیوگرافی با ارزشی بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ریال برای مرکز آموزشی درمانی ولایت خریداری و تحویل داده شد.

مهندس رضا ربیعی رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به اینکه دستگاه اکو کاردیوگرافی خریداری شده دومین دستگاه مشابه مرکز ولایت است، گفت: این دستگاه به منظور استقرار در کلینیک ویژه ولایت و افزایش سطح خدمت و دسترسی بهتر مراجعین سرپایی به این خدمت تهیه شده است.

به گفته مهندس ربیعی: توسط اکو کاردیوگرافی نمای دقیقی از دیواره‌های قلبی، دریچه‌ها و ابتدای سرخرگ‌های بزرگ بیمار در اختیار پزشک متخصص قرار داده می شود و اساس کار دستگاه بر مبنای امواج صوتی فرکانس بالا است که این امواج به قلب هدایت و پژواک آن‌ها توسط گیرنده خاصی گرفته می‌شود.

 
امتیاز دهی