آرشیو اخبار معاونت
R
مراجعین اورژانس مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا از خدمات این بخش رضایت دارند

در بازدیدی که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بصورت سرزده از اورژانس مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا به عمل آورد وضعیت خدمت رسانی و رضایتمندی مراجعین بررسی شد که بازخوردی مطلوب داشت.

دکتر محمدرضا مدبر رییس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین که در این بازدید همراه معاون درمان بودند در همین خصوص گفت: با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا و افزایش بار مراجعین به اورژانس بیمارستانها، بازدید سرزده ای در شبانگاه جمعه هشتم آذر ماه 1398، به منظور ارزیابی نحوه ارائه خدمات، حضور فعال پزشکان و پرستاران این بخش انجام شد و در مصاحبه ای که با چند بیمار نیز صورت گرفت نارضایتی خاصی مشاهده نشد.

دکتر مدبر در ادامه افزود: در همان شب بازدید دیگری نیز از ساختمان پزشکان دکتر غریب و درمانگاه شبانه روزی المهدی انجام شد تا ارائه خدمات این مراکز نیز بررسی شود.

گفتنی است در این بازدید دکتر ابراهیمی و ناهید ملک نیازی کارشناسان اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان نیز حضور داشتند و به بررسی پرونده بیماران و نحوه ارائه خدمت به ایشان پرداختند.

 
امتیاز دهی