آرشیو اخبار معاونت
مدبر
دکتر محمدرضا مدبر رییس اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان در برنامه زنده تلوزیونی رنگ زندگی از سیمای قزوین: در صورتی که مرگ مغزی اتفاق افتد امکان برگشت به حیات وجود ندارد

به گفته دکتر مدبر چالش اصلی تیم پیوند برای اخذ رضایت از خانواده های متوفایان مرگ مغزی اصلی این است که برخی خانواده ها  مرگ مغزی را همان کما می پندارند و امید به حیات مجدد متوفا دارند.

دکتر مدبر در همین خصوص توضیح داد: در مرگ مغزی، به دلایل مختلف خونرسانی به مغز قطع می شود و بافت مغز ازبین می رود و ارگانهایی مانند ریه، قلب و کلیه ها تا مدتی محدود به کمک دستگاههای کمک تنفسی، داروها و تغذیه مصنوعی حفظ می شوند، و در صورت قطع این اقدامات ارگانها نیز از بین می روند، اما در کما بیمار حیات دارد و قابل برگشت است.

در این برنامه تلویزیونی دکتر مدبر سخت ترین و اصلی ترین مرحله فرایند اهدای عضو را رضایت گیری از خانواده متوفا بیان کرد و افزود: پس از شناسایی و تایید مرگ مغزی توسط متخصصین این امر، رضایت گیری از خانواده متوفا برای پذیرش مرگ عزیزشان و اعلام رضایت برای استفاده از اعضای قابل اهدای وی صورت می گیرد.

این مدیر واحد پیوند سپس تصریح کرد: با اخذ هر رضایتی برای اهدای اعضای فرد دچار مرگ مغزی، حداقل می توان جان هشت بیمار نیازمند اهدای عضو را نجات داد.

گفتنی است ازسال گذشته نیز سفیران اهدای عضو استان در بحث فرهنگ سازی و صدور کارت اهدای عضو به کمک تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی قزوین آمده اند و با اقدامات داوطلبانه و انساندوستانه خود تاثیر بسزایی در روند رضایت گیریهای خانواده های متوفایان داشته اند.

 
امتیاز دهی