آرشیو اخبار معاونت
تغییر آدرس سایت اهدای عضو ایرانیان

دکتر محمدرضا مدبر رییس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان از تغییر آدرس سایت اهدای عضو ایرانیان خبر داد.

به گفته دکتر مدبر آدرس جدید این سایت www.ehdacenter.ir  است و متقاضیان دریافت کارت اهدای عضو میتوانند با مراجعه به این آدرس و یا ارسال کدملی به خط 3432 به تکمیل فرم الکترونیکی و دریافت کارت اهدای عضو اقدام نمایند.

گفتنی است راهنمایی و ثبت نام متقاضیان در این سایت از طریق سفیران اهدای عضو استان و یا واحد پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز صورت می گیرد.

 
امتیاز دهی