آرشیو اخبار معاونت
در نیمه اول تابستان 99 از 217 مرکز درمان سرپایی شهر قزوین بازدید شد

کارشناسان اداره نظارت بر اماکن درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در نیمه اول تابستان 99 از 217 مرکز درمان سرپایی شهر قزوین بازدید کردند.

دکتر محمدرضا مدبر رییس اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در همین خصوص توضیح داد: در این بازدیدها مطب پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص، مامایی، تغذیه، شنوایی سنجی، فیزیوتراپی و گفتاردرمانی از نظر رعایت الزامات قانونی و نکات بهداشتی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گفته دکتر مدبر در این بازدیدها سه مرکز در خصوص الزامات موردنیاز تذکر گرفتند و سپس تصریح کرد: تمام مراکز درمانی موظف به رعایت پروتکلهای بهداشتی هستند، اما مردم نیز نقش اساسی در پیشگیری از همه گیری کروناویروس دارند و در صورت رعایت الزامات بهداشتی و پایبندی به اصول مورد انتظار، می توان تا حد زیادی از گسترش این ویروس در محافل عمومی کاست.

گفتنی است در بهار 99 نیز از 361 مرکز درمان سرپایی در همین خصوص بازدید شده بود و موارد فوق مورد ارزیابی کارشناسان نظارتی قرار گرفته بود.

 
امتیاز دهی