آرشیو اخبار معاونت
106
نیازهای تغذیه ای بیماران بستری مبتلا به کرونا مورد بررسی قرار گرفت

دومین جلسه هماهنگی تغذیه بالینی با محوریت کرونا و ارتقاء سطح خدمات مراقبتی تغذیه بیماران بستری مبتلا به کرونا به ویژه در آمادگی با موج چهارم کرونا برگزار شد.

ندا دهناد کارشناس ارشد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص این نشست توضیح داد: نظر به اهمیت مراقبتهای تغذیه ای در بیماران مبتلا به کرونا در این نشست نیازهای مراکز بیمارستانی در انجام مراقبت تغذیه‌ای مطلوب این بیماران برآورد و مقرر گردید هماهنگی های لازم برای تامین نیازهای تغذیه‌ای بیماران کرونا برای لحاظ منوهای غذایی، غذاهای فرموله و مکملهای غذایی مورد نیاز این بیماران صورت پذیرد.

گفتنی است در این نشست که در 28 بهمن 99 در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید، اساتید هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه، رییس، مدیر و نیز کارشناسان مسئول تغذیه بیمارستانهای سانتر کرونای استان حضور داشتند و چالشهای ارائه خدمت بهینه مراقبتی تغذیه و راهکارهای رفع آن مورد بررسی قرار گرفت.

 
امتیاز دهی