اخبار اسلايدي
تعرفه گذاری خدمات پرستاری در منزل، موجب افزایش اعتماد مردم به اینگونه مراکز می شود
فاطمه تیموری مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در گفتگویی با خبرنگار نظام پرستاری قزوین درباره تصویب و ابلاغ تعرفه های خدمات پرستاری در منزل از سوی هیأت وزیران و تأثیر آن در ارایه خدمات پرستاری در منزل، گفت: تعرفه گذاری این خدمات موجب افزایش اعتماد مردم به مراکز پرستاری دارای مجوز از سوی وزارت بهداشت شده و ضمن اینکه شأن و صلاحیت اخلاقی و حرفه ای پرستاران حفظ شده، تعادل و تنظیم در تعرفه خدمات سلامت هم اتفاق می افتد.
وی افزود که با تصویب و ابلاغ تعرفه ها توسط دولت، تعرفه ها به صورت متمرکز و یکسان در اختیار مراکز قرار گرفت و از این پس ضمن اینکه نظارت ها براحتی و بر اساس تعرفه های موجود انجام می شود، دریافت کنندگان خدمات نیز می توانند به یک مرجع معتبر برای دریافت اطلاعات تعرفه ای مراجعه کنند.
این مقام مسؤول عنوان کرد که پیش از این (یعنی از سال ٨١ تاکنون) به علت عدم ابلاغ تعرفه ها از سوی وزارت بهداشت، برخی از موسسات ارایه خدمات پرستاری در منزل، ارقام و وجوه غیرمعمول و کاملا سلیقه ای از مردم دریافت می کردند.
 
بار مالی کمتر برای بیماران
تیموری تصریح کرد: با توجه به ابلاغ تعرفه ها به سازمان های بیمه گر و تصویب آن در شورای عالی بیمه، مراکز و همکاران هم، اقبال بیشتری برای ارائه خدمات با کیفیت خواهند داشت و این مساله بار مالی تحمیل شده به بیماران را کمتر خواهد کرد.
 
 صدور مجوز قانونی و نظارت، بر عهده دانشگاه علوم پزشکی
مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد مرجع صادر کننده مجوز فعالیت مراکز خدمات بالینی در منزل بیان کرد که مجوزها از طریق کمیسیون امور پزشکی ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی هر دانشگاه علوم پزشکی و بر اساس روال قانونی موجود صادر خواهد شد.
بنا به اظهار ایشان، چون مدیر پرستاری دانشگاه با داشتن حق رأی در این کمیسیون حضور دارد؛ پس بنابر این فعالیت این مراکز منوط به گرفتن موافقت اصولی و پروانه بهره برداری و پروانه صلاحیت حرفه ای افراد متقاضی است.
تیموری درباره نحوه نظارت بر عملکرد مراکز ارائه دهنده خدمات پرستاری در منزل هم عنوان کرد: نظارت این مراکز بر عهده اداره نظارت بر درمان معاونت درمان هر دانشگاه و با همکاری مدیریت پرستاری است.
 
برای هر ۵۰ هزار تن جمعیت، مجوز یک مرکز خدمات پرستاری  
این مقام مسؤول در مورد تعداد مراکز مجاز فعال استان و ظرفیت افزایش تعداد آنها گفت: تاکنون هشت مجوز در استان داده شده است که دو مرکز در قزوین و یک مرکز در بویین زهرا فعال هستند، همچنین با توجه به آیین نامه تاسیس این مراکز، به ازای هر ۵۰ هزار تن جمعیت، مجوز یک مرکز خدمات پرستاری داده می شود.
 
نظام پرستاری، به دنبال فرهنگ سازی ارائه خدمات در منزل
 مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره نقش نظام پرستاری در ارائه خدمات پرستاری و همکاری با این مراکز بیان کرد: نظام پرستاری به عنوان عاملی مهم در فرهنگ سازی و تشویق پرستاران برای فعالیت در عرصه ارائه خدمات در منزل، نقش موثری خواهد داشت.
به گفته تیموری، نظام پرستاری در کنار سایر ارگان های دولتی می تواند با معرفی و فرهنگ سازی در خصوص نقش پرستاران در ارتقای سلامت جامعه و فعالیت های پرستار جامعه، آنان را تشویق به فعالیت در عرصه جامعه کند و همچنین با انجام تبلیغات گسترده و همه جانبه، حرفه پرستاری را به عموم مردم معرفی کرده و موجبات اگاهی مردم نسبت به نقش های پرستاران را فراهم  کند.


 
امتیاز دهی