اخبار اسلايدي
736 تن در رأی دهی انتخابات نظام پزشکی استان قزوین مشارکت داشتند
در هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی استان قزوین پس از اتمام شمارش آرای أخذ شده، مشخص شد که 736 تن، در این انتخابات، مشارکت داشتند. طبق آمار دوره های قبل، میزان مشارکت واجدان شرایط در رأی دهی این دوره، وضیت مطلوب تری داشته است.
دکتر میترا راجی، دبیر ستاد هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی در همین خصوص، گفت: تعداد 551 رأی در شهرستان قزوین، تعداد 74 رأی در شهرستان تاکستان، تعداد 53 رأی در شهرستان آبیک، تعداد 22 رأی در شهرستان بویین زهرا  و تعداد 36 رأی در شهرستان البرز به صندوق ها انداخته شده است.
گفتنی است، از افراد کاندید شده، تعداد 17 تن در شهرستان قزوین به عنوان اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی و در هر یک از شهرستان های استان نیز 11 تن انتخاب شده اند.
افراد دارای بالاترین رأی در هر یک از گروه های پزشکی در شهرستان‏ها، برای تأیید نهایی به هیأت نظارت استان قزوین و سپس به وزارت بهداشت معرفی می‏ شوند.
 
امتیاز دهی