اخبار اسلايدي
بازدید سرزده، رییس اداره نظارت اورژانس کشور از مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین
محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین خبر از بازدید دکتر دهقان پور، رییس اداره نظارت اورژانس کشور از این مرکز داد.
به گفته ایشان، این مقام وزارتی، صبح روز چهارم تیر 1396 به همراه دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت فوریت های پزشکی و حوادث استان قزوین، به صورت سرزده از اورژانس این مرکز بازدید کرد. وی افزود: دکتر دهقان پور از وضعیت اورژانس و فضاهای ایجاد شده،  ابراز رضایت کرد.
ادهمی، هدف از بازدید این مقام وزارتی را مشاهده آخرین وضعیت پیشرفت ساختمان الحاقی و فضای الحاقی بازسازی شده اورژانس در سال گذشته و فرآیندهای درمانی بخش اورژانس اعلام کرد.
مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، اذعان کرد ساختمان الحاقی با 25 درصد پیشرفت فیزیکی در فضایی با زیربنای 13 هزار متر مربع، دارای: بخش های پاراکلینیکی، اورژانس، بخش اعمال جراحی، سوختگی، آی سی یو سوختگی و بخش های درمانی با 230 تخت، در  حال ساخت است. وی ابراز امیدواری کرد با افتتاح پروژه الجاقی، دو هزار مترمربع به فضای اورژانس مرکز اضافه شود. 
 
امتیاز دهی