اخبار اسلايدي
نشست بررسی مسائل مربوط به شرکتهای طب کار
در روز پانزدهم مرداد 1396 جلسه بررسی مسائل مربوط به شرکتهای معاینات سلامت شغلی (واحدهای طب کار) من جمله خدمات مجاز و تعرفه های قابل پرداخت، با حضور رییس اداره نظارت بر درمان و نمایندگانی از معاونت بهداشت دانشگاه، شرکتهای طب کار استان  و سازمان تامین اجتماعی، در محل معاونت درمان برگزار شد.
دکتر محمدرضا مدبر رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه پس از شرح مفصلی از نحوه ارائه خدمات پاراکلینیکی به صورت مجاز در این مراکز اظهار کرد کلیه خدمات شرکت های طب کار که مجوز قانونی دریافت کرده اند نیز بایستی توسط افراد مجاز و تحت نظارت مسئول واجد صلاحیت انجام گردد تا از بروز هرگونه سوء استفاده مالی با ارائه خدمات غیر مجاز جلوگیری به عمل آید.
این مقام مسئول همچنین به اهمیت رعایت سقف خدمات تشخیصی درمانی مندرج در کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت وازرت بهداشت و درمان اشاره کرد و در ادامه گفت تمام خدمات شرکتهای طب کار نیز بایستی بر اساس تعرفه مصوب دولت باشد و گذر از این سقف به منزله تخلف خواهد بود.
 
امتیاز دهی