اخبار اسلايدي
بازدید از بیمارستان نکویی هدایتی فرقانی قم جهت الگوبرداری برای ساخت بیمارستان 700 تختخوابی قزوین
در روز نوزدهم مرداد ماه 1396 بازدید گروهی مدیران و کارشناسان معاونت درمان و سرپرست دفتر فنی دانشگاه از بیمارستان 500 تختخوابی نکویی هدایتی فرمانی شهرستان قم انجام شد . در این بازدید گروهی دکتر مسعود رضایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز حضور داشت و به همراه تیم همراه خود از بخش‏های مختلف بیمارستان بازدید نمود.
به گفته دکتر زهرا رجبی رییس امور بیمارستان‏های معاونت درمان هدف اصلی از این بازدید را الگو برداری برای ساخت بیمارستان 700 تختخوابی قزوین بوده و در عین حال بازدیدی نیز از بخش ناباروری بیمارستان مذکور انجام شده است.
رییس امور بیمارستان‏ها در ادامه افزود با توجه به رعایت استاندارد‏ها به طرزی مطلوب در این بیمارستان علاوه بر بخش‏ها، راهروهای مواصلاتی بیمارستان و محل‏های جانمایی آسانسورها نیز توسط تیم بازدیدکننده و سرپرست دفتر فنی دانشگاه بررسی شد.
 
امتیاز دهی