اخبار اسلايدي
کسب مهارت علمی و عملی پیشرفته توسط تکنسین های اورژانس قزوین
اولین دوره کارگاه PHTM  (مدیریت مصدومین ترومایی در پیش بیمارستان) برای تکنسین های اورژانس قزوین در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.
دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین ضمن اشاره به برگزاری دوره، گفت: این کارگاه به صورت کشوری و زیر نظر سازمان اورژانس کشور برگزار شد.
به گفته این مقام مسؤول، در این دوره، دکتر رجایی، معاون توسعه و نیروی انسانی اورژانس کشور؛ حسن زاده، مسؤول آموزش مرکز فوریت های پزشکی تبریز و مسؤول هماهنگی دوره؛ آقاعلی، ناظر اورژانس کشور و همچنین اساتید استانی حضور داشتند. دکتر نامدار افزود: دوره مذکور در دو بخش سخنرانی و کارگاهی برگزار شد و شامل ایستگاه های عملی با بیماران گریم شده و سناریو از قبل تعریف شده بود.
داود مصطفوی، مسؤول آموزش مرکز فوریت های پزشکی قزوین در این رابطه عنوان کرد: تعداد 24 تن از تکنسین های اورژانس استان در این دوره شرکت داشتند و در پایان به افرادی که موفق به قبولی در آزمون تئوری و عملی شده بودند  گواهینامه اعطا شد. ایشان ادامه داد که احمد قاسمی، حسن حسن زاده و امیر اولاد حیات نیز به دلیل کسب نمرات بالا در این دوره به عنوان مربی برای برگزاری دوره های بعدی انتخاب شدند.
مصطفوی ضمن تشکر از رییس دانشکده پرستاری و مامایی و مسؤول مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  به خاطر در اختیار قرار دادن فضای مناسب برای برگزاری دوره، گفت: در آینده این دوره برای کلیه کادر اورژانس پیش بیمارستانی برگزار خواهد شد.
 
امتیاز دهی