اخبار اسلايدي
شناسایی چهار مطب دندانسازی غیرقانونی در استان قزوین

1396/7/12 چهارشنبه

دکتر فرامرز قاسمی، دندانپزشک و کارشناس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از شناسایی چهار مطب دندانسازی در نیمه اول سال 1396 که به صورت غیرقانونی به امور دندانپزشکی نیز می پرداختند، خبر داد.
دکتر قاسمی در توضیح این خبر، گفت: از این تعداد، دو مطب در شهر قزوین، یک مطب در شهرستان البرز و دیگری در منطقه الموت بوده ، که دو مورد آخر، حتی مجوز دندانسازی نیز نداشته اند.
 
دندانسازی، فقط اجازه ساخت دندان مصنوعی دارد
به گفته دکتر قاسمی، مطب های قانونی دندانسازی، تنها مجاز به ساخت پروتزهای دندان (دندان های مصنوعی) هستند و هرگونه اقدامات دندانپزشکی، مثل: کشیدن و پُر کردن، حتی معاینه و مشاوره، تخلف است و دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود.
 
 
امتیاز دهی