اخبار اسلايدي
هتلینگ مناسب بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان در افزایش رضایتمندی بیماران تأثیر گذار خواهد بود

1397/7/21 شنبه

دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بازدیدی که از بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان داشت از زحماتی که برای ارتقاء هتیلینگ آن بیمارستان کشیده شده بود تشکر کرد و این تغییرات را بسیار تأثیر گذار در افزایش میزان رضایتمندی بیماران دانست.

دکتر امیرمحمد کاظمی‏فر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین علت اصلی این بازدید را اهدای لوح برتر استانی این بیمارستان که در جشنواره تجارب موفق بیمارستانی با هدف مدیریت هزینه ‏ها کسب کرده بود عنوان کرد و افزود: این لوح برای طرح موفق مدیریت مصرف دارو به این بیمارستان اعطا شد و سعیده مشفقی مدیر بیمارستان نیز در خصوص این تجربه موفق توضیحاتی ارائه داد که حاکی از کنترل و کاهش مصرف چندین داروی مهم بیمارستانی در مرکز مذکر بود.

گفتنی است در این بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و معاون درمان به همراه فرماندار تاکستان، مدیریت و معاون اداره کل تأمین اجتماعی قزوین و  رییس شبکه بهداشت تاکستان از بخش‏های اطفال، زنان، سی تی اسکن ،LDR و آزمایشگاه بیمارستان بازدید کردند.

گفتنی است به همراه بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان مراکز آموزشی درمانی قدس و شهیدرجایی نیز به دلیل تجربه مشابه حائز دریافت لوح برتر استانی در همایش مذکور شده بودند.

 
امتیاز دهی