اخبار اسلايدي
تغییر مدیران پرستاری مراکز آموزشی – درمانی ولایت و شهیدرجایی

1397/8/3 پنجشنبه

فاطمه تیموری، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام خبر تغییر و تحول در مدیدریت پرستاری دو مرکز آموزشی - درمانی قزوین، گفت: لیلا سحرخیز، مدیر پرستاری اسبق مرکز آموزشی - درمانی ولایت با ابلاغی از سوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهیدرجایی منصوب شد.

تیموری با گفتن اینکه در ابلاغ دیگری، فاطمه طالبی، مدیریت پرستاری مرکز آموزشی - درمانی ولایت را عهده دار شد؛ اظهار کرد: این تغییرات به منظور بهره مندی از تجارب موفق مدیران در سایر مراکز و پویایی سازمانی اتفاق افتاده است.

 
امتیاز دهی