اخبار اسلايدي
آزمایشگاههای تشخیص پزشکی قزوین از نظر سطح کیفیت از وضعیت مطلوبی برخوردارند

1397/10/10 دوشنبه

با نظارت های منظم و تخصصی از آزمایشگاههای تشخیص پزشکی، وضعیت مطلوب و مناسبی بر آزمایشگاههای پزشکی قزوین حاکم است.

میرشمس الدین حسینی مدیر امور آزمایشگاهها در نشست مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی استان قزوین گفت: در 9 ماه اول سال 97 بیش از 100 مورد بازدید از آزمایشگاههای تشخیص پزشکی استان صورت گرفته است و در بیش از 85 درصد موارد از نظر کیفیت عملکرد مناسبی داشته اند.

به گفته حسینی در سال جاری 5 آزمایشگاه خصوصی نیز به آزمایشگاههای درمانی اضافه شد و تعداد مراکز تحت پوشش این مدیریت به 65 عدد رسیده است.

متولی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی استان ضمن اشاره به دستورالعملها و برنامه های جدید وزارت متبوع به منظور ارتقا کیفیت سطح خدمات تشخیص آزمایشگاهی گفت: استان قزوین از نظر تنوع خدمات آزمایشگاهی در بخشهای خصوصی و دولتی نیز از وضعیت مناسب و مطلوبی برخوردار است.

در این نشست همچنین مروری بر اهم اقدامات اداره امور آزمایشگاهها من جمله برنامه مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی در بیمارستانهای دانشگاهی، ارتقاء خدمات بخش میکروبشناسی بیمارستانی، مدیریت برنامه درون دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی و صدور الکترونیکی مجوزهای قانونی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی شد.

گفتنی است این جلسه در 8 دی ماه 1397 با حضور مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی استان و ارزیابان مدیریت امور آزمایشگاهها در سالن اجتماعات نظام پزشکی قزوین برگزار شد.

 
امتیاز دهی