اخبار اسلايدي
انطباق امور درمانی و پزشکی با موازین شرع مقدس، در افزایش رضایتمندی بیماران تاثیرگذار است.

1397/10/11 سه‌شنبه

دومین کمیسیون تخصصی انطباق حوزه درمان در جهت اجرای قانون امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام و در راستای کمیته انطباق دانشگاه تشکیل شد.

دکتر امیر محمد کاظمی فر در این نشست که با حضور نمایندگان حوزه‏ های مختلف درمان تشکیل شده بود، تصریح کرد: عملیاتی نمودن انطباق امور درمانی و پزشکی با موازین شرع مقدس، در افزایش رضایتمندی مراجعین، بیماران و ارائه دهندگان خدمت تاثیرگذار است.

دکتر کاظمی فر، اهم وظایف این کمیسیون را نظارت بر حسن اجرا و چگونگی کاربرد موازین اخلاقی و شرعی در امور درمانی و فرایندهای کاری و حرفه ای مراکز تشخیصی - درمانی، پاسخگویی به شکایات در زمینه انطباق و فراهم آوری اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در کمیته انطباق دانشگاه مطرح می‌شود، برشمرد.

به گفته این مقام مسئول در این کمیسیون که در روز 9 دی ماه 1397 تشکیل شد، علی قنبری نیکو کارشناس اداره نظارت بر درمان به عنوان دبیر کمیسیون تخصصی درمان در کمیته انطباق انتخاب و گزارش عملکرد 9 ماه سال 1397مراکز تابعه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد که جلسات آن در هر 45 روز تشکیل و نتایج نیز به صورت 6 ماهه به کمیته انطباق دانشگاه ارسال شود.

گفتنی است سطح بالاتر از کمیسیون انطباق در حوزه درمان، کمیته ای با همین عنوان در دانشگاه با حضور رییس و معاونین دانشگاه و روسای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و حوزه قضایی دانشگاه و رییس سازمان نظام پزشکی و دبیری معاونت دانشجویی فرهنگی در جهت عملیاتی نمودن انطباق امور درمانی، بهداشتی و آموزش پزشکی با موازین شرع مقدس، تشکیل می شود.

 
امتیاز دهی