اخبار اسلايدي
دانشگاه علوم پزشکی قزوین عضو کارگروه مالی برنامه ترویج زایمان طبیعی

1397/10/17 دوشنبه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ویدئو کنفرانس سراسری معاونین درمان دانشگاه‏های علوم پزشکی کشور گزارشی از تجارب موفق در حیطه تخصیص کارانه زایمان طبیعی ویژه کارکنان بلوک زایمان طبیعی، ارائه داد.

دکتر امیرمحمد کاظمی‏فر در این ویدئو کنفرانس ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات دانشگاه قزوین در مورد چگونگی محاسبه و نحوه پرداخت کارانه کارکنان بلوک زایمان طبیعی، اظهار کرد: اقدامات صورت گرفته در خصوص تخصیص کارانه به این بخش می‏تواند در توسعه برنامه‏های ترویج زایمان طبیعی کمک کننده باشد.

دکتر کاظمی‏فر با اشاره به اینکه این نشست مجازی به منظور تعیین چارچوب‏های کارگروه‏های مربوط به برنامه ترویج زایمان طبیعی برگزار شده است، توضیح داد: در راستای ارتقای برنامه‏های ترویج زایمان طبیعی و بهبود کمی و کیفی خدمات و مراقبت‏های سلامت مادران و نوزادان، 6 کارگروه‏ با عناوین: زایمان بی‏درد، مالی، پایش، فرهنگ‏سازی زایمان طبیعی، حمایت روحی و روانی مادران باردار و پیامدهای نوزادی با مشارکت دانشگاه‏های علوم پزشکی کشور ترتیب داده شده است.

به گفته دکتر کاظمی‏فر، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه دانشگاه‏های اصفهان و اهواز در کارگروه مالی این برنامه قرار گرفته‏اند و در این ویدئو کنفرانس سایر کارگروه‏ها نیز پیشنهادات خود را در راستای اهداف تعیین شده ارائه دادند که پس از کارشناسی، بررسی و تصویب نهایی، پیشنهادات مصوب آماده اجرا در سطح ملی خواهند شد.

گفتنی است این نشست سراسری در روز 15 دی ماه 1397 با حضور رییس اداره مامایی و مشاور اجرایی معاون درمان وزارت متبوع و معاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد./

 
امتیاز دهی