اخبار اسلايدي
در نیمه اول تعطیلات نوروزی 98 بیش از 58 هزار خدمت، توسط مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارائه شد

1398/1/21 چهارشنبه

در ایام عید که مردم سرگرم دید و بازدید در شهر خود یا شهرهای دیگر بودند، مدیران و کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، همانند همکاران خود در سایر سازمان ها و استان ها، مراقب بهداشت و درمان و در یک کلام، مراقب سلامت مردم و مسافران نوروزی بودند. نمونه این اقدامات، ارائه بیش از 58000 خدمت به آنان بود.

محمدحسن ارداقیان، مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در این رابطه گفت: این اقدامات، از روز 25 اسفند 1397 تا روز ششم فروردین 1398 در حوزه معاونت های بهداشتی، درمان، غذا و دارو و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی(اورژانس) انجام شد.

نزدیک 2000 مأموریت برای اورژانس

دکتر پیمان نامدار، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین گفت: در ایام مذکور، اورژانس، پاسخگوی 11 هزار و 728 تماس مردم با شماره «115» بود که منجر به انجام یک هزار و 949 مأموریت شد.

ایشان با اشاره به اینکه 409 مأموریت، ترافیکی و یک هزار و 540 مأموریت، غیرترافیکی بود؛ اظهار کرد: در ایستگاه های سلامت هم 368 مورد ارائه مشاوره سلامت و یا توزیع داروهای مورد نیاز مسافران انجام شد.

دکتر نامدار با گفتن اینکه از این مأموریت ها، تعداد 974 مورد، شهری و 586 مورد، جاده ای بود؛ بیان کرد: 21 مورد هم بین مراکز درمانی، مأموریت انجام شد.

درمان نزدیک به 19000 تن در اورژانس بیمارستان ها

دکتر امیرمحمد کاظمی فر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز گفت: در این ایام، بالغ بر 19 هزار تن در اورژانس بیمارستان های دانشگاهی، پذیرش و مداوا شدند.

این مقام مسؤول با اشاره به مراجعه 18 هزار و 497 تن به اورژانس بیمارستان های دانشگاهی، بیان کرد: از این تعداد، دو هزار و 927 تن، در اورژانس، دو هزار و 530 تن، در بخش ها و 195 تن در بخش های ویژه، بستری شدند که در مجموع، برای 797 تن، جراحی انجام شد.

دکتر کاظمی فر با بیان اینکه 78 تن هم به مراکز درمانی در تهران اعزام شدند، گفت: یک مورد هم پیگیری وضعیت سلامت مادر باردار پُرخطر انجام شد.

ایشان با گفتن اینکه از این بیماران، فقط 71 تن بیش از 12 ساعت در اورژانس، ماندگاری داشتند و بقیه یا درمان سرپایی شدند و یا در بخش ها بستری شدند؛ گفت: تعداد 44 بازدید نظارتی از بیمارستان ها و درمانگاه ها توسط تیم های نظارتی این معاونت انجام شد.

روزهای بدون مسمومیت

دکتر پیمان قجربیگی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم با بیان اینکه در ایام گفته شده، بالغ بر 76 بازدید نظارتی در این معاونت انجام شده است؛ گفت: در این مدت، موردی از مسمومیت، گزارش نشد.

این مقام مسؤول با اشاره به 31 بازدید در حوزه مواد غذایی و آرایشی بهداشتی و انجام یک مورد نمونه برداری، گفت: تعداد 93 نمونه نیز به آزمایشگاه مواد غذایی ارسال شد.

دکتر قجربیگی، تعداد شکایت دریافتی را پنج مورد دانست و با اذعان به انجام 45 بازدید در حوزه دارو و مواد مخدر و ارائه هفت مورد مشاوره دارویی؛ گفت: تعداد 34 مورد کمبود دارویی، پیگیری و رفع شد.

مراجعه نزدیک به 23 هزار تن به مراکز خدمات جامع سلامت

همچنین، دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مراجعه بیش از 22 هزار تن به مراکز خدمات جامع سلامت استان در مدت یاد شده خبر داد.

ایشان با بیان اینکه 22 هزار و 708 تن به مراکز خدمات جامع سلامت استان مراجعه کردند؛ گفت: برای 909 تن هم واکسیناسیون لازم انجام شد.

رییس مرکز بهداشت استان قزوین با بیان اینکه دو هزار و 568 بازدید از مراکز و مکان های حساس انجام شد؛ عنوان کرد: این بازدیدها منجر به معرفی هشت واحد به مراجع قضایی و تعطیل کردن هشت واحد شد.

دکتر نجاری با اذعان به 272 نمونه برداری و دو هزار و 337 سنجش با دستگاه های قابل حمل و سنجش یک هزار و 598 کُلر آزاد آب آشامیدنی؛ گفت: مقدار یک هزار و 645 کیلوگرم مواد غذایی فاسد نیز کشف و معدوم شد.
 
امتیاز دهی