اخبار اسلايدي
اورژانس استان قزوین، بیش از چهار هزار ماموریت در طرح سلامت نوروزی انجام داد

1398/1/21 چهارشنبه

در طرح سلامت نوروزی، از روز 25 اسفند 1397 تا روز 16 فروردین 1398 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین، بیش از چهار هزار ماموریت انجام داد.

دکتر پیمان نامدار، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین در این رابطه گفت: با شروع این طرح، از روز 25 اسفند ماه، آماده باش نیروهای عملیاتی اورژانس استان آغاز شد و تا پایان طرح سلامت نوروزی جمعا 4128 ماموریت انجام شد که از این تعداد 759 ماموریت ترافیکی، تعداد 3369 ماموریت غیرترافیکی، تعداد 58 ماموریت بین مراکز درمانی و 847 مورد خدمات درمانی در ایستگاه های سلامت انجام شد.

مسؤول اورژانس 115 استان قزوین با بیان اینکه در این مدت، تعداد 1941 ماموریت شهری و 1282 ماموریت جاده ای انجام شد؛ اظهار کرد: هفت تن در حوادث ترافیکی جان باختند و از 759 مورد حوادث ترافیکی، در 738 مورد، اعزام به بیمارستان و در 261 مورد، درمان در محل حادثه انجام شد.

دکتر نامدار تصریح کرد: در مقایسه با طرح سلامت نوروزی سال گذشته، کل ماموریت ها کاهش 1.6 درصدی  و حوادث ترافیکی کاهش 12 درصدی مشاهده می شود.

 
امتیاز دهی