اخبار اسلايدي
آزمایشگاه از ستونهای تشخیص در امر درمان است

1398/2/2 دوشنبه

به مناسبت سی ام فروردین ماه روز علوم آزمایشگاهی از زحمات کارکنان آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی با حضور معاون توسعه، معاون درمان و مدیر امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی قزوین قدردانی شد.

دکتر معصومی فر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در جمع کارکنان آزمایشگاه و رییس و مدیران مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی گفت: آزمایشگاههای تشخیص پزشکی از ستونهای اصلی تشخیص در امر درمان هستند و کارکنان این رشته از علوم پزشکی با اقدامات تشخیصی خود سهم بزرگی در پیشبرد اهداف سلامت دارند.

دکتر امیرمحمد کاظمی فر معاون درمان دانشگاه نیز ضمن تبریک این روز و آرزوی موفقیت برای کارکنان آزمایشگاه، از این گروه پزشکی به عنوان تاثیرگذاران تشخیص در پشت صحنه درمان یاد کرد و تاکید نمود زحمات همواره شما عزیزان به چشم می آید و ستودنیست.

میرشمس الدین حسینی مدیر امور آزمایشگاههای دانشگاه نیز آزمایشگاه را به عنوان تنها بخشی از سیستم درمان معرفی کرد که دارای معیار سنجش های کمی دقیقی است و کلیه فرآیندهای تشخیصی این بخش به صورت مستند موجود است و ارزیابی کیفی می شود. و در ادامه افزود: آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در اجرای استاندارد سازی و کنترل کیفی تمام فرآیندهای تشخیصی خود پیشرو بوده اند.

گفتنی است این بازدید در روز 31 فروردین ماه 1398 در محل آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی صورت گرفت و با نقل خاطرات و نکاتی از سوی دکتر امیر فرزام پاتولوژیست و مسئول فنی آزمایشگاه مرکز مذکور در خصوص ارج نهادن به خدمت تشخیصی آزمایشگاهها به پایان رسید.

 
امتیاز دهی