اخبار اسلايدي
آزمایشگاه از ستونهای تشخیص در امر درمان است

به مناسبت سی ام فروردین ماه روز علوم آزمایشگاهی از زحمات کارکنان آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی با حضور معاون توسعه، معاون درمان و مدیر امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی قزوین قدردانی شد.

دکتر معصومی فر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در جمع کارکنان آزمایشگاه و رییس و مدیران مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی گفت: آزمایشگاههای تشخیص پزشکی از ستونهای اصلی تشخیص در امر درمان هستند و کارکنان این رشته از علوم پزشکی با اقدامات تشخیصی خود سهم بزرگی در پیشبرد اهداف سلامت دارند.

دکتر امیرمحمد کاظمی فر معاون درمان دانشگاه نیز ضمن تبریک این روز و آرزوی موفقیت برای کارکنان آزمایشگاه، از این گروه پزشکی به عنوان تاثیرگذاران تشخیص در پشت صحنه درمان یاد کرد و تاکید نمود زحمات همواره شما عزیزان به چشم می آید و ستودنیست.

میرشمس الدین حسینی مدیر امور آزمایشگاههای دانشگاه نیز آزمایشگاه را به عنوان تنها بخشی از سیستم درمان معرفی کرد که دارای معیار سنجش های کمی دقیقی است و کلیه فرآیندهای تشخیصی این بخش به صورت مستند موجود است و ارزیابی کیفی می شود. و در ادامه افزود: آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در اجرای استاندارد سازی و کنترل کیفی تمام فرآیندهای تشخیصی خود پیشرو بوده اند.

گفتنی است این بازدید در روز 31 فروردین ماه 1398 در محل آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی صورت گرفت و با نقل خاطرات و نکاتی از سوی دکتر امیر فرزام پاتولوژیست و مسئول فنی آزمایشگاه مرکز مذکور در خصوص ارج نهادن به خدمت تشخیصی آزمایشگاهها به پایان رسید.

 
امتیاز دهی