اخبار اسلايدي
در شبانگاه جمعه 24 خرداد ماه مراکز آموزشی درمانی ولایت و شهیدرجایی میزبان ناظرین سرزده دانشگاهی بودند

1398/3/25 شنبه

شبانگاه جمعه 24 خرداد 1398 رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و تیم همراه، بازدید سرزده ای از نحوه ارائه خدمات در مراکز آموزشی درمانی ولایت و شهیدرجایی به عمل آوردند.

دکتر امیرمحمد کاظمی فر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین که در این بازدید حضور داشت، گفت: بنا به تاکید معاون درمان وزارت متبوع، مقرر شده است در ایام تعطیل و شیفتهای شب نحوه ارائه خدمات درمانی مراکز بیمارستانی استان اعم از دانشگاهی، خصوصی و وابسته به سایر نهادها ارزیابی شوند.

به گفته معاون درمان در این بازدید دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه شخصاً بر بالین بیماران بستری حاضر شدند و وضعیت بیماران و خدمات دریافت شده شان را بررسی کردند.

دکتر کاظمی کاظمی فر در ادامه افزود: دکتر بهرامی مشاور رییس دانشگاه و دکتر سید صادقی رییس اداره بازرسی و دکتر مدبر رییس اداره نظارت و اعتباربخشی نیز در این بازدید سرزده حضور داشتند و هریک به بررسی خدمات قابل ارائه مراکز ولایت و رجایی پرداختند.

گفتنی است بخشهای بستری این مراکز (اعم از اورولوژی، چشم، داخلی و اورتوپدی)، اورژانس، تحت نظر و آزمایشگاه نیز توسط کارشناسان نظارتی معاونت درمان دانشگاه -ناهید ملک نیازی، الهام حاجی رفیعی و علی قنبری نیکو- بازدید و موارد نیازمند اصلاح و بهبود به مسئولین بخشها یادآوری شد.

 
امتیاز دهی