اخبار اسلايدي
400 بازدید از مطب ها و مراکز درمان سرپایی استان قزوین، برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

1399/1/26 سه‌شنبه

دکتر محمدرضا مدبر رییس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از انجام حدود 400 مورد بازدید از مطبهای پزشکان و مراکز درمان سرپایی استان از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون خبر داد.

به گفته دکتر مدبر در این بازدیدها که توسط کارشناسان اداره نظارت بر درمان صورت می گیرد، وضعیت فعالیت مطبهای پزشکان، رعایت اصول بهداشتی و ایمنی زیستی و دستورالعملهای مراقبت و درمان بیماران مشکوک به کرونا ویروس که به مراکز درمان سرپایی مراجعه می کنند ارزیابی می شود.

رییس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان در ادامه توضیح داد: در شرایط فعلی کلیه مطبهای پزشکان و درمانگاهها فعال و آماده ارائه خدمت به مراجعین خود هستند و بیماران سرپایی می توانند با رعایت نوبت و فاصله 5/1 تا 2 متری از سایر بیماران و پرهیز از ازدحام در مطبها از خدمات درمانی مطبها و درمانگاهها بهره مند گردند.

به گفته دکتر مدبر اغلب بیماران مبتلا به کرونا نیازی به بستری شدن ندارند و در صورت مواجه هریک از پزشکان در مطب خود با بیمار مشکوک به کرونا، مطابق پروتکلهای درمانی بیمار برای تشخیص قطعی و ادامه درمان به مراکز درمانی مجاز راهنمایی می شود و در صورت مساعد بودن حال عمومی وی، به قرنطینه خانگی هدایت می شود.

 
امتیاز دهی