اخبار اسلايدي
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت: آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی قزوین یکی از بهترین آزمایشگاههای مولکولی کشور در زمینه تشخیص کروناست

1399/3/31 شنبه

در بازدیدی که به منظور ارزیابی تشخیصهای مولکولی کرونا ویروس از جانب مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان و نماینده انیستیتو پاستور ایران صورت گرفت، آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی قزوین را یکی از بهترینهای آزمایشگاهها مولکولی کشور برشمردند.

میرشمس الدین حسینی مدیر امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این خبر توضیح داد: به دنبال شیوع کرونا ویروس انجام آزمایش مولکولی تشخیص کووید 19 از بیماران مشکوک در آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی قزوین آغاز شد و در بازدیدی که در همین خصوص در روز سه شنبه 27 خرداد ماه 97 از سوی نمایندگان وزارت بهداشت و انیستیو پاستور ایران صورت گرفت، عملکرد این آزمایشگاه بسیار مطلوب ارزیابی شد.

حسینی در ادامه افزود: مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع، آزمایشگاه مرجع قزوین را جزء آزمایشگاههای مولکولی برتر کشور برشمرد که در زمینه تشخیصهای مولکولی بسیار دقیق و نظام مند عمل می کنند.

به گفته مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت، مدیریت امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سایر اقدامات اجرایی، مدیریتی، نظارتی و پیشبرد اهداف تعیین شده نیز همواره رضایتبخش اقدام نموده اند.

 
امتیاز دهی