اخبار اسلايدي
از بانوان محجبه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین تقدیر شد.

1399/4/28 شنبه

به مناسبت هفته عفاف و حجاب از 4 تن از بانوان محجبه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین تقدیر شد.

دکتر امیرمحمد کاظمی فر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشستی که به همین منظور برگزار شده بود، این هفته را فرصتی دانست تا با تقدیر از بانوان عفیف و محجبه، برای الگو سازی پوشش بانوان در محیطهای کار و اجتماع امر، به معروف گردد.

در این نشست از خانمها فاطمه نادری، زهرا امیدی، پروین عبدالهی و مرضیه احمدی با اهدای سپاس، تقدیر به عمل آمد.

 
امتیاز دهی