اخبار اسلايدي
انتصاب دکتر روح اله کلهر به سمت رئیس اداره هماهنگی اقتصاد درمان، استاندارد و فناوری سلامت

1399/6/2 يكشنبه

دکتر روح اله کلهر دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با حکمی از سوی دکتر امیرمحمد کاظمی فر معاون درمان دانشگاه به سمت " رئیس اداره هماهنگی اقتصاد درمان، استاندارد و فناوری سلامت" حوزه درمان منصوب شد.

به گفته دکتر کاظمی فر، راهبری، مدیریت و تقویت اقتصاد درمان مراکز، ارزیابی طرح‏های فناوری سلامت دانشگاه، نظارت بر اجرای برنامه های حمایت از بیماران بستری، رسیدگی به اسناد خرید خدمت و حوادث ترافیکی دانشگاه و ارزیابی اقتصادی طرح های واگذاری به بخش خصوصی، همکاری در استقرار پرونده الکترونیک سلامت و نظارت و ساماندهی اطلاعات HIS بیمارستانها از مهمترین وظایف اداره اقتصاد درمان است.

 
امتیاز دهی