اخبار اسلايدي
بخشهای غیر کرونای بیمارستانها آماده خدمت درمانی به بیماران خود هستند

1399/8/28 چهارشنبه

بیمارستانهای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ارائه خدمات به بیماران فعالانه عمل میکنند و کرونا مانعی برای خدمات درمانی در بیمارستانهای تخصصی زنان، اطفال، روان، قلب و عروق و ... نیست.

دکتر ابوالفضل ابراهیمی سرپرست نظارت بر بیمارستانهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن اعلام بازدید ارزیابان نظارت بر بیمارستانها در شبانگاه ۲۴ آبان ۹۹ از مرکز آموزشی درمانی کوثر گفت: در این بازدیدها وضعیت ارائه خدمات به مراجعین با هدف بهبود فرایندها و انطباق عملکرد بیمارستان با شیوه نامه های کووید19 بررسی شد.

دکتر ابراهیمی سپس افزود: در بیمارستان های تخصصی مانند کوثر، قدس، شهیدرجایی و .. در صورت مواجه با بیمار مبتلا به کرونا بیمار فوری در بخش ایزوله بستری یا جهت خدمات تکمیلی به مراکز درمان کرونا اعزام میشوند، لذا سایر بخشهای غیر کرونا آماده خدمت به بیمارانشان هستند.

 
امتیاز دهی