اخبار اسلايدي
خدمات متخصصین آسیب شناسی بالینی و تشریحی در حوزه پزشکی و شناسایی و درمان بیماریها، بی بدیل و بسیار ارزشمند است

1399/11/19 يكشنبه

دکتر کرمی سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشستی که در روز 15 بهمن 99 با حضور مدیر و نمایندگان گروه متخصصین پاتولوژی دانشگاه برگزار شد، تصریح کرد: خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی و  تشخیصی آزمایشگاهی این گروه از متخصصین بالینی، در خدمات پزشکی و شناسایی و درمان بیماریها بی بدیل و بسیار ارزشمند است.

به گفته دکتر کرمی در این نشست مسائل این گروه تخصصی و نحوه توزیع پزشکان متخصص پاتولوژی در بیمارستانهای استان بررسی و مقرر گشت توزیع عادلانه ای در پوشش خدمات پاتولوژی بیمارستانهای دانشگاهی استان ایجاد گردد.

گفتنی است مراکز آموزشی درمانی کوثر، ولایت و سپس شهیدرجایی به دلیل نوع خدماتی که به بیماران ارائه می دهند بیشترین نمونه های بافت شناسی حاصل از نمونه برداریها یا اعمال جراحی بیماران را دارند و این نمونه ها از نظر آسیب شناسی و تشخیص بدخیمی ها توسط متخصصین پاتولوژی، تشخیص و گزارش میشوند.

 
امتیاز دهی