اخبار مراکز تابعه
پیشرفت بازسازی بخش آزمایشگاه مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین بررسی شد

روز 16 فروردین 1397 دکتر امیر محمد کاظمی فر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به همراه حسینی، رئیس اداره امور آزمایشگاه های این معاونت، با حضور در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین ضمن قـــدردانی از کارکنـــان مرکز و تلاش های آنان برای ارایه خدمات حداکثری در ایام تعطیلات نوروز، از بخـش آزمایشگاه در حال بازسازی، بازدید کرد و روند اجرای کار و پیشرفت آن را بررســی کرد.

دکتر کاظــمی فر همچنین از بخش در حال بازسازی پشـــــتیبانی اورژانس مرکز(پاویون پزشکان و اتاق استراحت پرستاران) بازدید کرد.

این بازدید با همـراهی رسولی، دکتر محــــمد حسینی و ســهرابی، به ترتیب: مدیر، مســـؤول فنی آزمایشگاه و مسؤول  آزمایشگاه مرکز انجام شد.

 گفتنی است، آزمایشگاه مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا، دارای بخـش های فعال بیوشـیمی، هــماتولوژی، ســرولوژی، ادرار و انـگل، بانـک خـون، میـکروب شـناسی، هـورمون و پـاتـولـوژی است.

 
امتیاز دهی