اخبار مراکز تابعه
داروخانه بیمارستان تخصصی زنان، بهسازی شد

1397/10/10 دوشنبه

سعید عمویی، مدیر مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین گفت : فضای قبلی داروخانه با توجه به قدمت ساخت آن، نیاز به تعمیرات و بازسازی داشت. وی ادامه داد که این کار با برآورد هزینه و در نظر گرفتن امکانات موجود و تامین منابع مالی  مورد نیاز، در بازه زمانی  50  روزه انجام شد.

به گفته عمویی، با بازسازی داروخانه، علاوه بر استفاده حداکثری از فضا، بهره مندی از نور مناسب و امکانات رفاهی برای کارکنان این واحد نیز تامین شد.

دکتر مونا صادق زادگان، داروساز مرکز نیز خاطر نشان کرد: بهسازی فضای داروخانه موجب تقویت روحیه نشاط کارکنان و قفسه بندی مناسب تر شده و تعبیه امکانات موجب تسهیل و تسریع انجام کار در این واحد شد.

 
امتیاز دهی