اخبار مراکز تابعه
کنترل و فرماندهی، نقش اصلی فرمانده ی حادثه است

1397/10/10 دوشنبه

سعید عمویی مدیر مرکز آموزشی - درمانی کوثر گفت: کلاس آموزش آشنایی با سامانه فرماندهی حادثه و شرح وظایف اعضا توسط علی فخار سلیمانی، مدیر مرکز مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

وی عنوان کرد که هدف از برگزاری این دوره آموزشی، آشنایی کارکنان با سامانه فرماندهی حادثه و شرح وظایف خود در سامانه بود.

فخار سلیمانی هم بیان کرد: سامانه فرماندهی حادثه، مجموعه ای اصولی متشکل از  افراد متخصص و سازمان های مربوطه است که برای فرماندهی، کنترل و هماهنگی در پاسخ به شرایط اضطراری استفاده می شود.

ایشان شرح وظیفه و نقش فرمانده حادثه را مسئوليت كلان مديريت حادثه، کنترل و فرماندهی آن عنوان کرد و گفت: به منظور تمركز بيشتر فرماندۀ حادثه بر امور مديريت بحران، به تدريج برای اينكه اختلالي در مديريت بحران پيش نيايد و همچنین افزايش مسؤوليت های فرماندە، مسئوليت های مهمی كه قابل سپردن به افراد متخصص هستند، واگذار می شود و این افراد تحت عنوان کارکنان ارشد بخش  های برنامه ریزی، عملیاتی، پشتیبانی و اداری مالی تعریف شده اند .

این نشست با حضور اعضای سامانه فرماندهی حادثه مرکز مذکور، روز ششم دی 1397 به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی برگزار شد.

 
امتیاز دهی