اخبار مراکز تابعه
w
1398/8/29 چهارشنبه تکنسین اورژانس قزوین، مقام نخست گروهی و انفرادی المپیاد کشور را کسب کرد

قطب 6 کلان مناطق دانشگاه های علوم پزشکی کشور  که متشکل از تکنسین های اورژانس استان های زنجان، قزوین، قم و البرز بود، توانست در مراحل گروهی و انفرادی هفتمین المپیاد علمی و مهارتی تکنسین های اورژانس کشور، صدر نشین شود.

سید مهدی حسینی، مسؤول روابط عمومی مرکز اورژانس 115 استان قزوین در این رابطه گفت: روزهای 22 و 23 آبان 1398 تکنسین های اورژانس کشور، پس از آن که در مراحل استانی به صورت قطب، حد نصاب امتیاز را کسب کرده بودند این بار در سطح کشوری به رقابت پرداختند.

وی اظهار کرد که این المپیاد، متشکل از مراحل، آزمون علمی، عملیاتی، مهارت در رانندگی آمبولانس، شناخت قطعات فنی آمبولانس و آمادگی جسمانی بود و قطب زنجان توانست در در مجموع، به عنوان قطب برتر و در مراحل انفرادی: نفر اول آزمون شناخت قطعات فنی آمبولانس امیر اولاد حیات از قزوین، در آزمون علمی جعفر شهباز پور از قم و در مرحله مهارت رانندگی با آمبولانس محمد سلمانی از قم نیز مقام های نخست را کسب کردند.

به گفته حسینی، این آزمون هر ساله در سه مرحله استانی، قطب و کشوری برگزار می شود و تکنسین های اورژانس 115 با یکدیگر به رقابت می پردازند و به نفرات برتر از طرف اورژانس کشور جوایزی اهدا می شود.

 
امتیاز دهی